یادداشت های یک دانه شن

یادداشت های یک دانه شن


طبقه بندی موضوعی

دلتنگی

شنبه, ۲۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۰۹ ق.ظ

می خواستم بگویم


اصلا ولش کن


هیچ چیز نمی خواستم بگویم...


چرا، صبر کن...


می خواستم بگویم، دلم می خواهد بروم یک جا که نه من زبان مردمش را بفهمم، نه کسی  زبان مرا بداند...


خب حالا برو...

  • شن