یادداشت های یک دانه شن

یادداشت های یک دانه شن


طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۱ ثبت شده است

بی خیال همه چیز هم شده باشی، وقت هایی هست که دلت پدر می خواهد...

آن وقتی که توی "چک برگشتی" حاج کریم مشرفی با یک چراغ دستی بالای سر دخترش، هی دخترش را صدا  می زند و غصه اش را می خورد

 و می گوید: ببخشید بابا جان....

  • شن