یادداشت های یک دانه شن

یادداشت های یک دانه شن


طبقه بندی موضوعی

۲ مطلب در بهمن ۱۳۹۰ ثبت شده است

آن مرد رفت.


آن مرد با زن دیگری رفت.


آن مرد پدر من بود...

  • شن
به نام خدا

دلم فقط و فقط زیارت امام رضا می خواهد + یک عدد پنجره فولادی + چند عدد گریه + یک عالمه حرف که فقط به آقا می گویم...

دوستان و هرکس که گذری هم از اینجا رد می شود بداند بنده پنج شنبه 8 صبح کنکور دارم به دعای خیرتان محتاجم هر چند کلی اتفاق افتاده که نتیجه دیگر برایم مهم نیست اما همه تان برایم دعا کنید.

  • شن