یادداشت های یک دانه شن

یادداشت های یک دانه شن


طبقه بندی موضوعی

۳ مطلب در آبان ۱۳۹۷ ثبت شده است

به نام خدا

می آیی.

می روی.

و حتی به اندازه گفتم یک سلام در اتاق من توقف نمی کنی...

سرت شلوغ عروسی و گرفتاری هایش است حتما...

  • شن

به نام خدا

خبر داده اند 22 آذر لباس دامادی می پوشی...


هرچند مرا نخواستی ولی مردترین آدم زندگی من بودی...

و جایت برای همیشه اینجا خالی خواهد ماند...

و من هر روز لابه لای دعاهایم نامت را می برم که خوشبخت باشی...

قسمت اگر شد آن دنیا دست مرا می گیری...


  • شن

به نام خدا

چقدر ملامت شدم و می شوم به خاطر تو...


  • شن