یادداشت های یک دانه شن

یادداشت های یک دانه شن


طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۱ ثبت شده است

نمی دانم زندگی رنج تکرار است یا تکرار رنج...

اما هر چه هست از آن بیزارم.

  • شن