یادداشت های یک دانه شن

یادداشت های یک دانه شن


طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

به نام خدا

پست های علی اکبر شماره دار را اگر خوانده باشید می دانید که تا آن جایش که تعریف کردم چه شد.

پست ها بنا به دلیلی که در ادامه همین علی اکبرهای شماره دار خواهم نوشت حذف شدند.

اگر کسی کپی برداشته است برای من هم ارسال کند که دوباره اینجا بگذارمش.

اگر هم کپی نکرده اید که هیچ. در هر صورت ادامه اش را می نویسم.

  • شن